Oferta

Firma VITA-VENT oferuje pełny zakres usług, takich jak:

Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacyjnych:

 • kanałów i przewodów wentylacyjnych,
 • central wentylacyjnych i wymienników ciepła,
 • anemostatów, przepustnic, tłumików.

Jedną z naszych propozycji usług dla Państwa jest kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacyjnych. Obejmuje ona zarówno same przewody, jak i centrale, a także wymienniki ciepła. Oferujemy również usunięcia zanieczyszczeń z innych części układu, takich jak anemostaty czy przepustnice.

Do stosowania naszych działań wykorzystujemy dwie podstawowe metody: użycie agregatu pneumatycznego lub detergentów. Dobór środków uzależniamy od konkretnej sytuacji w instalacji. Z przeprowadzonych prac przygotowujemy dla naszych klientów pełny raport, obejmujący także badania, które wykonywane są po czyszczeniu i dezynfekcji wentylacji.

Czyszczenie i dezynfekcja instalacji klimatyzacyjnych:

 • funcoili
 • splitów

Bardzo ważną czynnością w kontekście utrzymania czystości w zakładach pracy jest regularne oraz odpowiednie czyszczenie i dezynfekcja instalacji klimatyzacyjnych, w tym fan coili czy splitów. Dzięki temu nie tylko możemy wpłynąć pozytywnie na wrażenia estetyczne, ale przede wszystkim kwestie higieniczno-zdrowotne.

Zanieczyszczone przewody mogą być powodem chorób układu oddechowego, a także złego samopoczucia, co może przełożyć się na mniejszą wydajność pracowników czy masowe zwolnienia lekarskie. W przypadku dezynfekcji i czyszczenia klimatyzacji należy dokonywać tej czynności systematycznie, w zależności od zaleceń producenta, ale co najmniej 2 razy w ciągu roku.

Czyszczenie i dezynfekcja instalacji tłuszczowych:

 • okapów,
 • kanałów tłuszczowych,
 • wentylatorów.

Czyszczenie i dezynfekcja instalacji technologicznych,

Najtrudniejszym zadaniem, wymagającym odpowiedniego sprzętu oraz doświadczenia pracowników, jest czyszczenie i dezynfekcja instalacji technologicznych. Takie usługi zapewniają nasi specjaliści, a ważne jest to nie tylko w przypadku zachowania walorów estetycznych. Przestrzeganie zasad higienicznych warunków jest istotne również w procesie dbania o bezpieczeństwo pracowników, a także sprawnego funkcjonowania całego zakładu przemysłowego.

Wykonanie dezynfekcji i czyszczenia przewodów wentylacyjnych w dłuższej perspektywie obniża również koszty utrzymania całego systemu wentylacyjnego, co sprawia, że jest to inwestycja opłacalna. Szczególną wagę do tej materii należy przyłożyć w zakładach, które zajmują się choćby produkcją artykułów spożywczych.

Montaż dekli rewizyjnych,

Badania mikrobiologiczne,

Inspekcja oraz pomiary instalacji zgodnie z normą PN-EN 15780,

Pomiary instalacji:

 • temperatury,
 • przepływów,
 • grubości osadu,
 • wilgotności.

Szeroki wybór filtrów:

 • HEPA,
 • kieszeniowych.

Utylizacja odpadów powstałych w instalacjach,

Inspekcja instalacji specjalistycznym robotem,

Doradztwo w zakresie utrzymania czystości instalacji.

Robot inspekcyjny w trakcie prac

Robot inspekcyjny w trakcie prac

Podgląd z kanału wentylacyjnego

Podgląd z kanału wentylacyjnego

Grawimetryczny pomiar zapylenia kanału

Grawimetryczny pomiar zapylenia kanału

Pobór badań mikrobiologicznych

Pobór badań mikrobiologicznych

Oferta firmy VITA-VENT skierowana jest do każdego klienta, od małych gospodarstw domowych po duże zakłady przemysłowe oraz miejsca użytku publicznego, takie jak:

 • hale handlowe,
 • zakłady produkcyjne,
 • szpitale,
 • szkoły,
 • biurowce,
 • hale sportowe,
 • hotele,
 • restauracje,

oraz wiele innych obiektów. Wysoka jakość naszych usług, wykwalifikowana kadra oraz zdobyte doświadczenie powoduje, że firma VITA-VENT podejmie się każdego zlecenia na terenie całego kraju:

m.in. czyszczenie wentylacji Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Łódz, Nowy Sącz, Kielce, Szczecin, Olsztyn, Białystok, Zielona Góra, Katowice, Toruń, Bydgoszcz, Chorzów, Radom

Vita-Vent w liczbach

Działamy zgodnie:

 • z normą PN-EN 15780-2011
 • z normą PN-EN 12097-2011
 • z normą PN-73/B-03431
 • z normą PN-78/B-10440
 • z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zobacz efekt naszej pracy:

Zaufali nam: