Metody czyszczenia

Zajmujemy się czyszczeniem kanałów wentylacyjnych okrągłych jak i prostokątnych o dowolnych wymiarach. Stosujemy dwie najskuteczniejsze metody czyszczenia:

 • Czyszczenie agregatem pneumatycznym (czyszczenie na sucho)
 • Szczotkowanie kanału przy użyciu detergentów (czyszczenie na mokro)

Wybór każdej z nich zależy od rodzaju oraz stopnia zanieczyszczenia. Po każdej z tych metod stosowana jest dezynfekcja w celu zlikwidowania wszelakich bakterii oraz grzybów.

metody czyszczenia budynku przemysłowego

Budynek przemyslowy

metody czyszczenia biurowca

Biurowiec

Koncepcja czyszczenia instalacji wentylacyjnej:

 • ustalenie terminu prac
 • zabezpieczenie maszyn znajdujących się w pomieszczeniach
 • przygotowanie instalacji wentylacyjnej do czyszczenia
 • montaż klap rewizyjnych i zaznaczenie ich na projekcie
 • wykonanie inspekcji kanałów przed podjęciem prac specjalistycznym robotem (film zapisany na nośniku CD)
 • czyszczenie centrali
 • czyszczenie kanałów, anemostatów, przepustnic i tłumików
 • dezynfekcja instalacji środkami posiadającymi atest PZH oraz Ministra Zdrowia
 • wykonanie inspekcji kanałów po czyszczeniu
 • wykonanie badań mikrobiologicznych
 • regulacja instalacji
 • każdorazowe uporządkowanie stanowisk pracy
 • utylizacja odpadów
 • sporządzenie raportu powykonawczego

Vita-Vent w liczbach

Działamy zgodnie:

 • z normą PN-EN 15780-2011
 • z normą PN-EN 12097-2011
 • z normą PN-73/B-03431
 • z normą PN-78/B-10440
 • z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zobacz efekt naszej pracy:

Zaufali nam: