Dlaczego warto czyścić kanały wentylacyjne

Działalność naszej firmy ma na celu ochronę zdrowia i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w miejscach pracy i obiektach użyteczności publicznej. Pamiętajmy, świeże i czyste powietrze to jeden z podstawowych warunków funkcjonowania ludzkiego organizmu.

dlaczegowartoObecnie, gdy większość czasu przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, istotną rolę odgrywa odpowiednia wentylacja. Jej brak negatywnie wpływa zarówno na nasze zdrowie, jak i na stan budynków. Przebywanie w miejscach, gdzie nie ma skutecznie działającej wentylacji powoduje uczucie dyskomfortu oraz szereg dolegliwości takich jak: podrażnienie oczu, zmęczenie, bóle, zawroty głowy, omdlenia, duszności i alergie. Zjawisko to związane ze współczesnym trybem życia i pracy zostało nazwane „syndromem chorych budynków”. Powyższe objawy mogą wpływać na wydajność pracy i absencję.

Dowiedziono, że instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne są miejscami, w których zbierają się zanieczyszczenia mające potencjalny wpływ na ludzkie zdrowie, takie jak pleśń, grzyby, bakterie, kurz i pyły.

Czyste i sprawne systemy są mniej narażone na awarie, mają dłuższą żywotność i działają bardziej efektywnie od zanieczyszczonych. W związku z osadzaniem się w kanałach wentylacyjnych materiałów łatwopalnych – pyłów, tłuszczy i włókien materiałów – pojawiają się zagrożenia pożarowe.

W myśl dostosowania czystości instalacji wentylacyjnej do stanu gwarantującego bezpieczeństwo na miarę norm unijnych oraz polskiego prawodawstwa proponujemy Państwu współpracę z naszą firmą co zapewni ochronę zdrowia, poprawienia komfortu oraz bezpieczeństwa Państwa pracowników, gości, klientów oraz najbliższych!

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zapewnia:

 • zagwarantowanie poprawy jakości powietrza oraz komfortu osób przebywających w pomieszczeniach,
 • likwidację zalegających w kanałach wentylacyjnych pyłów, kurzu oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych i bakterii – zmniejszenie zachorowań ,
 • uzyskanie założonych przez projektanta parametrów pracy systemu wentylacyjnego,
 • spełnienie unijnych i polskich norm mówiących o stanie higienicznym instalacji wentylacyjnych,
 • ograniczenie do minimum zagrożenia pożarowego,
 • zwiększenie żywotności instalacji.

Vita-Vent w liczbach

Działamy zgodnie:

 • z normą PN-EN 15780-2011
 • z normą PN-EN 12097-2011
 • z normą PN-73/B-03431
 • z normą PN-78/B-10440
 • z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zobacz efekt naszej pracy:

Zaufali nam: